O NAS

KALENDARIUM 31.05.1966 -31.12.2019 r.

31 maj 1966 – powstanie Oddziału PTTK w Jaworze. Pierwszym prezesem zostaje wybrany kol. Bronisław Jakimowicz

1968 – prezesem zostaje kol. Władysław Gruszewski

1969 – rusza Pierwszy Rajd Jaworski – największa masowa impreza, która cyklicznie odbywa się każdego roku w maju

1969 – kolejnym prezesem zostaje kol. Henryk Antkowiak

1970 – odbywa się pierwszy wiosenny rajd TUPU – TUPU

1972 – zmiana siedziby Oddziału, z Rynku przeprowadzamy się na ul. Legnicką 3

1974 – ponownie prezesem Oddziału zostaje wybrany kol. Bronisław Jakimowicz

1976 – organizujemy I Młodzieżowy Rajd Górski na trasie Trzcińsko – Kowary- Śnieżka- Karpacz

1977 – kolejnym rajdem, który wyruszył na turystyczne szlaki był rajd jesienny “BULWA”

1979 – w 116 imprezach turystycznych wzięło udział 4915 osób – bijemy rekordy

1981 – nowym prezesem zostaje wybrany kol. Marian Stasiulewicz

1982 – rozpoczynamy organizację “Niedzielinek ” oraz odbywa się Pierwsza Choinka Noworoczna

1986 – na Górze Rosocha w Stanisławowie następuje uroczyste otwarcie naszej chaty turystycznej “MARIANÓWKA” oraz nasz kalendarz imprez na stałe wzbogaca się o kolejny rajd dla młodzieży “FAUNA”

1988 – wspólnie z ZNP organizujemy Górski Rajd Belfrów

1992 – w Jaworze organizujemy XXXV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej

1992 – w Chełmcu Raczycach rozpoczyna działalność druga nasza turystyczna chata – “CHATA pod LIPĄ”

1994 – kolejnym prezesem Oddziału zostaje wybrany kol. Julian Zasławski

1994 – rozpoczynamy organizację dwóch nowych rajdów dla dzieci i młodzieży: wiosennego ” BOULI ” oraz jesiennego ” O Złoty Liść Jesieni “

1995 – w Grobli organizujemy Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej

1996 – wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Jaworze w czasie wakacji rozpoczynamy prowadzenie akcji “Turystyczne lato z PTTK – Bezpieczne wakacje”

2001 – na XII Zjeździe prezesem zostaje wybrany kol. Bogusław Golonka

2004 – organizujemy Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej “Łużyce 2004”

2005 – na XIII Zjeździe nowym prezesem Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej zostaje wybrany kol. Leszek Drabczyk

2006 – Jubileusz 40-lecia Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej

2008 – otwieramy po odbudowie ponownie dla turystów chatę Pod Lipą w Chełmcu Raczycach, która spłonęła w wyniku podpalenia w lipcu 2007 roku

2009 – Na XIV Zjeździe kol. Leszek Drabczyk ponownie zostaje wybrany Prezesem Zarządu Oddziału

2009.09.18-20 r. – w Jaworze organizujemy po raz drugi w historii 52 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej

2009 – XVII Walny Zjazd PTTK nadał godność Honorowego Członka PTTK kol.Henrykowi Antkowiakowi. Jest to pierwsze i najwyższe wyróżnienie w historii naszego oddziału

2011.05.31 – 45 lecie Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej

2012.11.11 – Kapituła RM w Jaworze nadaje godność Honorowego Obywatela Jawora kol. Henrykowi Antkowiakowi

2013.02.16 – XV Zjazd Oddziału ponownie wybiera Leszka Drabczyka na Prezesa Zarządu Oddziału

2013 – Oddział został wyróżniony Złotą Odznaka za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego

2014.10.24-26 – organizujemy w Lubsku 50 Jubileuszowy Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej “Łużyce 2014”

2014 – za całokształt działalności Oddział został odznaczony przez Zarząd Główny PTTK Złotą Honorową Odznaką

2016.05.31-06.05 – obchody jubileuszu 50-lecia Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej

2017.02.25- XVI Zjazd Oddziału. Na kolejną kadencje prezesem Zarządu Oddziału zostaje wybrany Leszek Drabczyk

2018.05.25-26 organizujemy 50 Jubileuszowy Rajd Jaworski, najstarszą oddziałową imprezę turystyczną

2018.09.29 – w Zagrodzie Edukacyjnej “Cicha Bartna” w Bolkowicach organizujemy 10 Festiwal Piosenki Turystycznej TOPINAMBUR z udziałem legendarnej Wolnej Grupy Bukowina

2019.04.25-27 – w Kudowie Zdroju organizujemy 50 Jubileuszowy Rajd Wiosenny TUPU-TUPU ,najstarszą górską imprezę turystyczna oddziału

FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU PEŁNILI:

1 Bronisław Jakimowicz 31.05.1966 – 11.04.1968
2 Bogdan Krupa 11.04.1968 – 14.05.1968
3 Władysław Gruszewski 14.05.1968 – 1969
4 Henryk Antkowiak 1969 – 18.03.1974
5 Bronisław Jakimowicz 18.03.1974 – 12.02.1981
6 Marian Stasiulewicz 12.02.1981 – 25.02 1994
7 Julian Zasławski 25.02.1994 – 21.03.2001
8 Bogusław Golonka 21.03.2001 – 12.03 2005
9 Leszek Drabczyk od 12.03.2005

KOMISJE ODDZIALOWE: turystyki pieszej, górskiej, motorowej, Ochrony nad Zabytkami

REFERAT WERYFIKACYJNY ODZNAK TURYSTYCZNYCH:

– Odznaka Turystyki Pieszej (OTP)
– Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
– Odznaka Krajoznawcza
– Siedmiomilowe Buty
– Turysta Przyrodnik
– Turysta Senior
– Turysta Dolnego Śląska
– Turysta Zagłebia Miedziowego

Historia Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze – 50 lat w służbie turystom

Mówiąc o historii naszego oddziału należy cofnąć się do końca XIX wieku. W 1880 r. powstało we Wrocławiu Towarzystwo Karkonoskie. Miało charakter krajoznawczo – turystyczny względem obszaru Sudetów i jego przedgórzy. Organem Towarzystwa był miesięcznik krajoznawczy pt. “Wędrowiec w Karkonoszach”, wydawany we Wrocławiu. Jaworski Oddział Towarzystwa Karkonoskiego utworzono prawdopodobnie po I wojnie światowej. Jego członkowie aktywnie uczestniczyli w zagospodarowywaniu szlaków turystycznych oraz w zbieraniu eksponatów muzealnych w okolicach Jawora i urządzaniu Muzeum Regionalnego.

Po cezurze roku 1945 i zmianie charakteru narodowego Jawora nadeszła epoka stalinowska, która nie sprzyjała rozwojowi krajoznawstwa i turystyki. Dopiero po 1956 r. powstały na Ziemi Jaworskiej pierwsze koła PTTK i Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne.

Członkowie tych najstarszych kół PTTK w Jaworze: -Terenowego, przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Zawodowych – oraz w Świebodzickich Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Bolkowie utworzyli 31 maja 1966 r. jaworski Oddział PTTK, a funkcję prezesa powierzyli Bronisławowi Jakimowiczowi. W skład pierwszego zarządu zostali również wybrani: Włodzimierz Musiał – wiceprezes, Zdzisław Fiącek – skarbnik oraz Henryk Brzeziński, Adam Gęgotek, Tadeusz Hass, Karol Hainberg, Jan Sasin i Stanisław Stodółka.

Osobowość prawną uzyskał Oddział 25 XI 1966 r., a pierwsza jego siedziba mieściła się w pomieszczeniach, które do początku 1998 r. zajmowała “Gazeta Jaworska” (Rynek 5), a obecnie GCIT. W początkowym okresie istnienia Oddziału wyróżniali się aktywnością w działaniu: Henryk Antkowiak, Fryderyk Bania, Józef Fontowicz, Zbigniew Kraus, Janusz Łyś, Karol Małasiewicz, Edmund Protokowicz i Stanisław Stelczyk.

Na lata 1968 – 1974 Oddział PTTK przeniósł się do lokalu przy ul. Legnickiej 17 , a od 1974 r. do dzisiaj ma swoją siedzibę przy ul. Legnickiej 3, której główne wejście zdobi renesansowy portal z 1569 roku.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dołączyli nowi działacze: Helena Bałchanowska-Reczulska, Zdzisław Basara, Grażyna Brodzińska, Zdzisław Chaczko, Henryk Cycoń, Tadeusz Czerwiec, Wiesław Gajda, Barbara Guła, Halina Jureńczyk, Adolf Midziak, Antoni Nieć, Zdzisław Nowocień, Maria Praszkiewicz, Aniela i Jerzy Todosowie, Ryszard Turbak, Edmund Wiśniewski, Barbara i Zdzisław Witkowie, Julian Zasławski.

Po przeprowadzonym podziale administracyjnym kraju w 1975 r. Oddział PTTK w Jaworze został podporządkowany Zarządowi Wojewódzkiemu w Legnicy, a jego zasięg oddziaływania obejmował gminy rejonu jaworskiego oraz koła PTTK przy Wytwórni Podkładów Strunobetonowych PKP w Goczałkowie, Ochotniczym Hufcu Pracy w Roztoce i Klubie Rolnika w Starych Rochowicach.

W latach osiemdziesiątych część dotychczasowych działaczy zaprzestała działalności w PTTK lub wyjechała z Jawora. Nastąpiła zmiana pokoleniowa. W działalność krajoznawczo-turystyczną zaangażowali się nowi ludzie, pełni entuzjazmu i pomysłowości: Iwona Bauer-Zielińska, Leszek Drabczyk, Henryk Gęsior, Bogusław Golonka, Franciszek Koronkiewicz, Andrzej Kowalik, Janina Lemańska, Krzysztof Lis, Zbigniew Majewski, Anna Orda, Jan Pacak, Marta Pacholczyk Eugeniusz Sidorkiewicz, Mieczysław Smolak, Marian Stasiulewicz, Eugeniusz Zwierzchowski, Marek Olszewski, Aleksandra Ewa Drabczyk, Maria Golonka, Ewa Nowocień, Krzysztof Skalik W latach późniejszych do grona działaczy dołączyli Urszula Norko, Zofia Żogał, Bogusław Zieliński, Roman Zieliński, Halina Orda,
Dziełem jaworskiego Oddziału PTTK w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było zagospodarowanie 202 km szlaków turystycznych poprzez ich oznakowanie, wyznaczenie i urządzenie miejsc biwakowania, przygotowanie i ustawienie drogowskazów oraz plansz informacyjnych. Dotyczyło to szlaków:

 1. Wygasłych Wulkanów (znaki żółte; ok. 93 km długości): Legnickie Pole – Mikołajowice – Jawor Wzgórze Rataj – Wąwóz Myśliborski – Myślinów – Czartowska Skała – Kondratów – Sędziszowa Ostrzyca Proboszczowicka – Grodziec – Złotoryja.
 2. Krawędziowego (znaki czerwone; ok. 44 km): Bolków – Świny – Kwietniki – Grobla – Radogost – Wzgórze Rataj – Chełmiec – Górzec -Stanisławów – Złotoryja.
 3. Martyrologii (znaki niebieskie; ok. 27 km): Jawor – Pokutnik (Paszowice) – Czernica – Rogoźnica – Muzeum Martyrologii Gross Rosen – Krzyżowa Góra – Strzegom.
 4. Kopaczy (znaki niebieskie; ok. 46 km): Wojcieszów – Lipa – Żelazny Most – Myślinów – Chełmiec (Raczyce) – Bogaczów – Sichów – Stanisławów – Leszczyna.
 5. Trzy Wąwozy (znaki zielone; ok. 13,5 km): Grobla – Siedmica – Zbójecki Zamek – Nowa Wieś Wielka – Muchów.
 6. Łącznikowych (znaki czarne):
  a. Wąwóz Myśliborski – Mołdowa (2 km);
  b. Siedmica – Jakuszowa – Wąwóz Myśliborski (5 km);
  c. Lipa – Muchów (5 km);
  d. Kondratów – Przełęcz pod Prusicką Górą (5 km);
  Szlaki te kompleksowo odnowiono wraz z towarzyszącą infrastrukturą w latach 2018-2019.

Przemiany ustrojowe w Polsce rozpoczęte u progu lat dziewięćdziesiątych spowodowały m.in. likwidację zarządów wojewódzkich PTTK jako jednostek finansowanych z budżetu państwa. Oddziały PTTK, tkwiące w strukturze organizacyjno-budżetowej zarządów wojewódzkich, znalazły się w trudnym położeniu. W Jaworze 11 stycznia 1991 r odbył się z tego powodu Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK. Jaworscy działacze PTTK stanęli na wysokości zadania, podejmując podczas zjazdu uchwałę o przekształceniu w jednostkę samofinansującą i zatwierdzając projekt nowego statutu Oddziału.

W dniu 13 maja tego samego roku Sąd Wojewódzki w Legnicy wpisał Oddział PTTK w Jaworze do rejestru stowarzyszeń i zezwolił na prowadzenie działalności statutowej oraz gospodarczej. W tym niełatwym okresie Oddziałem PTTK w Jaworze kierowali: Marian Stasiulewicz – prezes, Zdzisław Nowocień – wiceprezes, Julian Zasławski – skarbnik, Helena Reczulska – sekretarz oraz członkowie: Iwona Bauer, Stanisław Dziak, Henryk Gęsior, Bogusław Golonka, Bronisław Jakimowicz, Krzysztof Lis, Zbigniew Majewski, Jan Pacak, Eugeniusz Sidorkiewicz, Mieczysław Smolak.

Do głównych kierunków działalności statutowej należało: propagowanie turystyki i krajoznawstwa, umożliwianie formalnego zrzeszania się turystów i krajoznawców, udzielanie informacji turystycznych, sprzedaż materiałów statutowych, rozwijanie turystyki kwalifikowanej i działalność komisji problemowych, organizowanie służby kultury szlaku, imprez okolicznościowych i działalności przewodnickiej, nadzorowanie działalności kół PTTK i Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, kształcenie kadry, budowanie infrastruktury turystycznej, wyróżnianie i nagradzanie działaczy krajoznawczo-turystycznych.

Od powstania Oddziału najprężniejszą komisją statutową jest Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, której przewodniczy od momentu jej utworzenia Henryk Antkowiak. Honorowymi Przodownikami Turystyki Pieszej i jednocześnie Przodownikami stopnia I z uprawnieniami na całą Polskę są : Henryk Antkowiak , Marian Stasiulewicz , Zdzisław Nowocień, Bogusław Golonka, Leszek Drabczyk i Henryk Gęsior. Pozostali przodownicy turystyki pieszej:II stopnia – Andrzej Kowalik, ,Iwona Zielińska i Anna Orda oraz III stopnia-Zbigniew Majewski, Krzysztof Skalik, Bogusław Zieliński, Urszula Norko i Anna Maria Szuba.

W 2006 r. uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej uzyskali Wojciech Latocha i Tomasz Matuszewski.

Oddział PTTK w Jaworze organizował w 1992 r. XXXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, i w 2009 r. 52 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, jesteśmy jednym z nielicznych oddziałów w Polsce, który to robił dwukrotnie, w roku 1995 w Grobli organizował Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej, a ponadto w przeszłości dwukrotnie gościł u siebie przodowników turystyki pieszej z terenu Dolnego Śląska. W 2004 r. organizował Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej na Łużycach oraz w 2014 r. organizował 50 Jubileuszowy Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Lubsku. Przy jaworskim Oddziale funkcjonuje Międzyoddziałowa Komisja Turystyki Pieszej i Biuro Koordynacyjne Komisji Turystyki Pieszej na teren Dolnego Śląska.

Wszystkie te dane świadczą o pozycji, jaką jaworscy działacze zajmowali i nadal zajmują w dziedzinie kwalifikowanej turystyki pieszej na Dolnym Śląsku i w kraju. Ponadto Zjazd Oddziału, który odbył się 23 III 1997 r., postanowił utworzyć komisję turystyki górskiej, motorowej i kolarskiej oraz reaktywować Komisję Ochrony nad Zabytkami.

Uprawnienia przodownika turystyki górskiej posiadają -Henryk Gęsior, Zdzisław Nowocień , Marian Stasiulewicz, Urszula Norko, Ryszard Trzyna a przodownika turystyki motorowej – Henryk Antkowiak, Zdzisław Nowocień i Jan Pacak. Instruktorami Ochrony Przyrody są : Marian Stasiulewicz od 1978 r., a po kursie i egzaminie w 1999 r uprawnienia z tego zakresu uzyskali :Waldemar Bezeg, Maria Bielec, Anita Demczak, Aleksandra Drabczyk, Leszek Drabczyk, Andrzej Kowalik, Joanna Niewiadoma, Anna Orda, Kamila Podgórska, Krzysztof Skalik, Iwona Zielińska.

Przewodnikami sudeckimi są :Bogdan Bezeg, Waldemar Bezeg i Marek Olszewski. Instruktorami Krajoznawstwa : Marian Stasiulewicz i Leszek Drabczyk. Uprawnienia znakarza szlaków turystycznych od 1984 r. posiadają Zdzisław Nowocień i Marian Stasiulewicz, od 1998 r. Henryk Antkowiak i Leszek Drabczyk, a od 2008 r Bogusław Golonka, Michalina Drabczyk, Andrzej Kowalik i Krzysztof Skalik.

Instruktorami Turystyki Rowerowej od 2017 r. są: Leszek Drabczyk. Michalina Drabczyk, Bogusław Golonka, Iwona Zielińska, Andrzej Kowalik, Zbigniew Majewski, Barbara Pokorna, Anna Kurzydło, Jan Gagat, Urszula Lipińska, Eugeniusz Zwierzchowski, Marta Bander i Grażyna Żmuda.

Przy Oddziale PTTK funkcjonuje Terenowa Komisja i Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), Turysty Dolnego Śląska, Turysty Zagłębia Miedziowego, Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej i odznaki krajoznawczej Siedmiomilowe Buty (dla dzieci), a także Turysty Seniora i Turysty Przyrodnika.

Do najbardziej znanych imprez krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez jaworski Oddział PTTK należą: Rajd Jaworski (od 1969 r.), Rajd Wiosenny “Tupu-Tupu” (od 1970 r.), Rajd “Bulwa I” (od 1972 r.), Rajd “Choinka Noworoczna” (od 1981 r.), Rajd “Noc Świętojańska” (od 1983 r.), Rajd Jesienny “Fauna” i ” Bulwa II” (od 1986 r). Poza tym organizowane są : Rajd Wiosenny “Bouli” i Rajd jesienny “O złoty liść jesieni”(od 1993 r)oraz integracyjne biwakowania i spotkania na szlaku.

Oddział jest również organizatorem ogólnopolskiej imprezy pod nazwą “6 razy Dolny Śląsk” oraz Ogólnopolskich Rajdów Motorowych :”Dworki i Pałace w Polsce , ” Ratusze w Polsce “. Od 1996 r Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej wspólnie z Zespołem ds Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz Klubem Piast SM w Jaworze organizuje “Turystyczne Lato z PTTK – Bezpieczne wakacje “, jako cykl jednodniowych rajdów dla osób spędzających wakacje w miejscu zamieszkania. Ponadto organizujemy nowe imprezy , takie jak Święto Latawca – od 2006 r. i Festiwal Piosenki Turystycznej TOPINAMBUR – od 2009 r.wspierany organizacyjnie przez członków zespołu SETA. Na X edycji tej imprezy gościliśmy legendarną Wolną Grupę Bukowina. Każdego roku w naszych imprezach turystyczno -krajoznawczych bierze udział ok.3 tysiące osób, głównie dzieci i młodzież.

Oddział posiada dwie chaty turystyczne – “Marianówkę” na wzgórzu Rosocha k. Stanisławowa i “Pod Lipą” w Chełmcu-Raczycach, które są doskonałą bazą noclegową i szkoleniową dla osób pragnących bliżej poznać teren Pogórza Kaczawskiego i Park Krajobrazowy Chełmy.

Oddział PTTK w Jaworze zrzeszał w połowie lat dziewięćdziesiątych około 200 członków w 6 kołach zakładowych i 14 Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych. Do najaktywniejszych kół PTTK należały: “Famet” przy Carlsson Fawem-Poland, Nadleśnictwo w Jaworze, “Rataj” ( przy Jaworskim Przedsiębiorstwie Budowlanym), przy Jednostce Wojskowej w Strzegomiu oraz SKKT w szkołach podstawowych nr 2 i 5 w Jaworze, Gniewkowie, Marcinowicach i Snowidzy.

Obecnie Oddział liczy ok. 180 członków zrzeszonych w SKKT i Kołach Terenowych. Nadal aktywnie działają SKKT przy SP nr 2 w Jaworze , przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze , w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze , Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze, w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze oraz Szkole Podstawowej w Gniewkowie . Ponadto dużą aktywnością wykazuje się Koło Terenowe PTTK w Złotoryi i Jaworze.

W 2002 r Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej ustanowił tytuł “Zasłużony dla Turystyki Ziemi Jaworskiej” przyznawany raz w roku jednemu działaczowi za szczególny wkład w rozwój turystyki i krajoznawstwa w powiecie jaworskim. To honorowe miano wraz ze specjalną odznaką dotychczas otrzymali : w 2002 r – Henryk Antkowiak, w 2003 r – Zdzisław Nowocień, w 2004 r – Marian Stasiulewicz, w 2005 r – pośmiertnie Julian Zasławski, w 2007 r- Bogusław Golonka, w 2009- Leszek Drabczyk , w 2010 – Henryk Gęsior, w 2011- Iwona Zielińska, w 2013 r. – Andrzej Kowalik , w 2016 – Anna Orda i 2019 r. -Eugeniusz Zwierzchowski.

W 2009 r XVII Walny Zjazd PTTK nadał godność Honorowego Członka PTTK kol.Henrykowi Antkowiakowi. Jest to najwyższe wyróżnienie członka naszego towarzystwa i pierwsze w historii naszego oddziału

11.11. 2012 r.- Kapituła Rady Miejskiej za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej i działalności na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz rozsławianie Jawora nadała godność Honorowego Obywatela Jawora kol. Henrykowi Antkowiakowi.

W 2013 roku Oddział został wyróżniony Złotą Odznaka za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego, a w 2014 roku za całokształt działalności został odznaczony przez Zarząd Główny PTTK Złotą Honorową Odznaką.

Od 2010 roku grupa członków uprawiających turystykę górską rozpoczęła zdobywanie Korony Gór Polski. Do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski należy około 30 tysięcy miłośników gór. Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się ponad 1500 osób ,w tym ośmioro członków naszego Oddziału może poszczycić się tytułem Zdobywcy Korony Gór Polski, a są to w kolejności zdobycia śp. Jan Bałdys(2010), Leszek Drabczyk(2012), Bogusław Golonka(2012), Iwona Zielińska(2013) , Mariola Golonka(2015) ,Danuta i Ireneusz Borejko(2016) oraz Maria Dziadkowiec (2018)

W dniach 31 maja – 5 czerwca 2016 roku obchodziliśmy 50 rocznicę powstania Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej. Uroczystości rozpoczęliśmy we wtorek 31.05.wernisażem wystawy, którą przygotowano wspólnie z Muzeum Regionalnym. Wystawę “50 lat PTTK Oddziału Ziemi Jaworskiej”. otworzyli burmistrz Jawora Emilian Bera, dyrektor muzeum Arkadiusz Muła , Leszek Drabczyk prezes ZO PTTK Ziemi Jaworskiej oraz Mirosław Szkiłądź komisarz wystawy. Po obejrzeniu niezwykle interesujących eksponatów uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na odczyt i pokaz multimedialny przygotowany przez Henryka Antkowiaka honorowego członka PTTK i najstarszego stażem członka naszego Oddziału. Na slajdach swojego autorstwa kol. Henryk zapoznał nas z historią Oddziału . Przeniósł zebranych do przeszłości. W piątek 3 czerwca mogliśmy przeżyć prawdziwą ucztę poetycko-muzyczna z udziałem zespołu Cisza Jak Ta. To prawdziwi mistrzowie tego nurtu i wspaniale uświetnili nasz jubileusz prowadząc nas nastrojowo po Krainie Łagodności. Kolejny dzień obchodów rozpoczął się od wejścia na więżę ratuszową. Ponieważ dopisała pogoda, widoczność z tego rzadko udostępnianego miejsca wprowadziła w zachwyt zarówno jaworzan, jak i przybyłych gości. Przewodnik Krzysztof Patrzek wraz Bogusławem Golonką i Andrzejem Kowalikiem zapoznawali gości z naszymi pięknymi zabytkami oraz oczywiście odwiedzili naszą muzealną wystawę.

Po południu w Teatrze Miejskim odbyła się uroczysta akademia. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Jawora Emilian Bera, Sekretarz Powiatu Jaworskiego Bogumiła Wenda, radni miejscy i powiatowi. Komendant Powiatowy Policji podinsp.Andrzej Błaszczak wraz z szefem związkowców nadkom Jackiem Pilchem, nadleśniczy p.Piotr Wierzbicki. Wśród gości zaproszonych znaleźli się również: Jacek Potocki – członek Zarządu Głównego PTTK, Krystyn Chudoba i Andrzej Mateusiak – wiceprzewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK na Dolnym Śląsku, prezesi Oddziałów PTTK z Dolnego Śląska wraz z delegacjami , a ponadto dyrektorzy szkół z Powiatu Jaworskiego, dyrektorzy gminnych jednostek, prezesi różnych stowarzyszeń współpracujących z PTTK oraz członkowie Oddziału PTTK z Jawora wraz z rodzinami. A szczególnym gościem był Stanisław Stodółka, który należy do grona działaczy zakładających Oddział w 1966 roku. Gości przywitał nastrojową piosenką pt. To my Jaworzanie duet Basia i Wojtek Firkowiczowie. To my idziemy z piosenką przez świat od 50 już lat, to my Jaworzanie, co podkreślał z dumą prezes oddziału Leszek Drabczyk, witając w imieniu zarządu zebranych gości.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć działaczy, którzy odeszli na wieczną wędrówkę po niebiańskich połoninach, naszych byłych prezesów Bronisława Jakimowicza, Władysława Gruszewskiego, Juliana Zasławskiego, długoletniego szefa OKR Jerzego Todosa, założycieli oddziału: Włodzimierza Musiała, Karola Hainberga, Henryka Brzezińskiego, Edmunda Protokowicza i wielu innych zacnych działaczy, tworzących historię naszego oddziału.

Następnie Urszula Norko odczytała zebranym referat o historii Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej. Kolejnym punktem programu było wręczenie działaczom odznaczeń za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Akademia była też doskonałą okazją do podsumowania jubileuszowych konkursów fotograficznego i plastycznego. Po odznaczeniach program uświetnił nam występ artystyczny. Scenę opanował zespół instrumentalno-wokalny Drugi Oddech Tupaja ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, laureaci konkursu piosenki turystycznej Topinambur. Do występu uczniów wspaniale przygotował p.Marek Olszewski, a na scenie wspierali go Basia i Wojtek Firkowiczowie oraz Iga Olszewska.Na zakończenie akademii prezes Leszek Drabczyk przyjął listy gratulacyjne i pamiątki dla Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej od przedstawicieli władz PTTK, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK z terenu Dolnego Śląska. Padło wiele ciepłych słów pod naszym adresem, za co serdecznie dziękujemy.

W przepięknej scenerii przy wejściu do ratusza wykonano wspólną pamiątkową fotografię, a następnie wszyscy goście udali się spacerkiem do parku gdzie na basenie letnim przygotowano poczęstunek oraz odbywała się biesiada turystyczna. Każdy mógł poczęstować się pieczoną kiełbaską, wspaniałym pieczonym prosiaczkiem, żurkiem i bigosem. Jedzonko było wyborne, więc i sił do biesiadowania i śpiewu nie brakowało. Każdy otrzymał Śpiewnik Kaczawski, bo przecież każdy śpiewać może.a przygrywali nam na akordeonie i gitarze niezawodni Marek Olszewski i Wojtek Firkowicz.

Obchody kończyliśmy w niedzielę. O godzinie 12.15 w kościele pw. św.Marcina została odprawiona dziękczynna msza święta.

Dotychczas funkcje prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Jaworze pełnili: Bronisław Jakimowicz, Bogdan Krupa, Władysław Gruszewski, Henryk Antkowiak, Marian Stasiulewicz, Julian Zasławski, Bogusław Golonka, a obecne od 12 marca 2005 roku Leszek Drabczyk.

Czas biegnie nieubłaganie, od 2016 r. zrobiliśmy jakieś 100 rajdów, imprez turystycznych, konkursów, w których wzięło udział ok.13 tys młodych i starszych turystów… jeszcze słychać śpiew i gitary dźwięk “To my idziemy z piosenką przez świat, to my Jaworzanie “…..a to już w przyszłym roku będziemy świętować Jubileusz 55-lecia służby turystom. Z pewnością atrakcji nie zabraknie.Naszym mottem są słowa Jana Amosa Komeńskiego:

Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych,
nie z książek czerpać mądrość,
ale z nieba, ziemi, dębów i buków.

Oprac. Leszek Drabczyk

Brak możliwości komentowania.