Zdobywaj odznaki turystyczne PTTK

ODZNAKI TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ:

– Odznaka Turystyki Pieszej (OTP)
– Górska Odznaka Turystyczna (GOT)
– Górska Odznaka Narciarska (GON)
– Nizinna Odznaka Narciarska (NON)
– Turystyczna Odznaka Kajakowa (TOK)
– Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT)
– Żeglarska Odznaka Turystyczna (ZOT)
– Odznaki Turystyki Jeździeckiej (JOTG, JOTN)
– Motorowa Odznaka Turystyczna (MOT)
– Odznaka Imprez na Orientacje (OInO)

ODZNAKI KRAJOZNAWCZE:

– Odznaka Krajoznawcza
– Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
– Odznaka ,,Turysta Przyrodnik”
– Odznaka Fotografii Krajoznawczej
– Kolejowa Odznaka Turystyczna
– Przyjaciel naturalnego Srodowiska
– Krajoznawcza Odznaka Morska

ODZNAKI REGIONALNE
województwo dolnośląskie:

– Regionalna Odznaka Krajoznawcza
– Turysta Dolnego Śląska
– Turysta Zagłębia Miedziowego
– Korona Sudetow
– Turysta Euroregionu Nysa
– i inne

Informacje o wszystkich odznakach turystycznych PTTK oraz aktualne regulaminy znajduja sie na stronach internetowych ZG PTTK: www.pttk.pl

Turysta Dolnego Śląska – karta do wydruku (PDF)
Turysta Zagłębia Miedziowego – karta do wydruku (PDF)

Do otworzenia plików .PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader (jeśli nie posiadasz, pobierz tutaj)

Brak możliwości komentowania.